Društvo Naša djeca grada Osijeka

 
 

 

Dječje gradsko vijeće

Dječje gradsko vijeće

VIJEĆE je:

 • Jedan od oblika poželjne aktivne participacije djece u lokalnoj zajednici;
 • Prilika za osmišljeno javno iznošenje dječjih želja, prijedloga, mišljenja, kritika, zahtjeva i poruka;
 • Utjecaj i udio djece u kreiranju njihovih potreba u sredini gdje žive, a i u širim razmjerima;
 • Mogućnost da odrasli čuju dječje mišljenje i da ga uvažavaju pri donošenju odluka važnih za život i razvoj djece;
 • Neformalno uključivanje djece u djelovanje i odlučivanje gradske vlasti;
 • Prikladni oblik za suradnički i partnerski odnos djece i lokalnih vlasti radi sagledavanja stanja prava i boljeg rješavanja potreba djece.

Oblici djelovanja dječjeg vijeća:

 • Sastanci;
 • Sjednice;
 • Tematske radionice;
 • Radni boravak na terenu "na licu mjesta";
 • Susret kod Gradonačelnika;
 • Posjeti gradskoj upravi;
 • Praćenje rad sjednice Vijeća grada;
 • Sudjelovanje predstavnika Dječjeg vijeća u raspravama od bitnog značaja za položaj, prava i potrebe djece na lokalnoj, državnoj ili globalnoj razini;
 • Iniciranje odabrane rasprave u lokalnim tijelima i ustanovama grada;
 • Uključivanje u procese donošenja odluka koje se odnose na djecu;
 • Kontakti s Dječjim vijećima u drugim gradovima i općinama;
 • Suradnja s Dječjim forumima;
 • Posjeti ustanovama, drugima i tvrtkama koje djeluju za djecu;
 • Praćenje inozemnih iskustava o sličnim aktivnostima;
 • Provedba ciljanih istraživanja odabranih aspekta u gradu;
 • Provedba ankete među djecom i građanima u gradu;
 • Objavljivanje tematskih dječjih poruka odraslima;
 • Organiziranje izložbi rezultata Dječjeg vijeća;
 • Održavanje prigodnih skupova za obilježavanje važnih datuma;
 • Sudjelovanje u javnim manifestacijama grada;
 • Postava promidžbenih štandova;
 • Izrada namjenskih letaka, plakata, apela, transparenata o prijedlozima i potrebama djece;
 

Radovi djece:

{highslide type="slideshow-controlbar" height="75" width="113" event="loadbody" loaddelay="0" notshowagain="0" notshowagaintime="0" dismissbuton="false" class="" captionText="" positions="top, right" display="none" src="/rad-1.jpg, rad-2.jpg, rad-3.jpg, rad-4.jpg"} {/highslide}

Kontaktirajte nas:

Slobodno nas svakodnevno možete kontaktirati.

 • Adresa: Trg Ljudevita Gaja 8, Osijek
 • Tel: +385 31 203-033
 • Fax: +385 31 211-412

Partneri i pokrovitelji:

GRAD OSIJEK

Tko smo?

DNDDRUŠTVO NAŠA DJECA GRADA OSIJEKA je nevladina, nestranačka udruga koja polazište za rad nalazi u Konvenciji o pravima djeteta UN-a, te svoju djelatnost veže uz aktivnosti koje se provode sa djecom i za djecu.
Opširnije ...