Društvo Naša djeca grada Osijeka

 
 

 

Povijest Društva

Društvo Naša djeca grada Osijeka

Udruge Društvo Naša djeca i Savez društava „Naša djeca“ Hrvatske osnovane su 1950. godine i uvijek su bile usmjerene na pomoć djetetu, poduzimale aktivnosti za dobrobit djeteta i stalno osmišljavale programe svog rada.

Dosadašnji rezultati, ostvareni požrtvovanim, zalaganjem brojnih vrijednih članova i djelatnika pribavili su ovoj Udruzi velik ugled i tradiciju i popularnost.

Članstvo i aktivni rad u DND-u u prošlosti kao i sada znači ponos, ali i obvezu da se na izvornim idejama vodiljama cjelokupna aktivnost stalno proširuje i obnavlja u korist djece. DND ima mnogo tipičnih obilježja po kojima je prepoznatljiva i različita od drugih udruga: dobrovoljna, samostalna, nestranačka, nepolitička, društvena, edukacijska, humanitarna, nevladina, neprofitna, angažirana, kooperacijska, demokratska.

Tako je DND svojom organiziranom društvenom i stručnom, radnom i stvaralačkom djelatnošću davao dragocjene doprinose ukupnom razvoju i odgoju djece, a time ostvarivao i širi društveni interes - radio za opće i zajedničko dobro.

Moramo biti objektivni i priznati da su svi dosadašnji uspjesi Društva Naša djeca, a oni nisu mali, rezultat dragovoljnog rada mnogobrojnih članova različitih zanimanja i dobi. To je bila konstantna briga o cjelokupnoj populaciji djece predškolske i osnovnoškolske dobi, o djeci u inozemstvu, rad s roditeljima, briga za socijalnu i zdravstvenu zaštitu djece i organiziranje slobodnog vremena djece.

O osnivanju i početku rada DND-a u gradu Osijeku nema puno sačuvane dokumentacije. Naime, sve do 1980. godine, do uspostave profesionalne službe (tajništva), dokumentacija DND-a vodila se i čuvala po privatnim stanovima i kućama pojedinih članova - nositelja funkcija.

Prema sjećanju gospodina Mladena Antuna Šterna 1950. godine započelo je osnivanje DND-a i to po gradskim četvrtima. Kao prvi osnovani DND spominje se Mjesni odbor Sveti Rok, prvi predsjednik je bio Ivan Šuma, a tajnik Izidor Štern. Nakon osnivanja DND-a po kvartovima osniva se Općinski i Kotarski odbor DND-a. Predsjednik Općinskog odbora postaje spomenuti gospodin Ivan Šuma, a tajnik gospodin Izidor Štern. Predsjednik Kotarskog odbora bio je gospodin Josip Matijević, a tajnik profesor Branko Ratkovčić. Ovdje valja spomenuti i angažiranje Mladena Antuna Šterna, učenika učiteljske škole. Gospodin Štern bio je i organizator ljetovanja osječke djece u različitim mjestima na moru: Mošćenička Draga, Omišalj, Baška, Rogoznica i dr. Nakon nekoliko godina ljetovanja na Krku javila se i ideja o kupnji jednog objekta namijenjenog ljetovanju osječke djece. Tako je Fond za neposrednu dječju zaštitu općine Osijek kupio objekt odmarališta u Omišlju na Krku (1956. godine).

Mali glumci dječjeg kazališta Radost

Kao još jednu zanimljivu epizodu iz tih prvih godina djelovanja DND-a u gradu Osijeku - treba spomenuti i osnivanje Dječjeg kazališta "Radost" Osijek u Pejačevićevoj ulici (1955. godine).

Zanimljivo je da je svoj estradni život započeo u navedenom dječjem kazalištu naš estradni umjetnik Krunoslav Kićo Slabinac.

Osamdesetih godina puno se radilo na planiranju potreba djece. Dobro planiranje rezultiralo je mnoštvom različitih oblika aktivnosti: Mali kino, igraonice, igroteke, kutić slikovnica, kazalište lutaka, likovni atelje, glazbena središta ...

Ljetovanju i zimovanju djece posvećivala se izrazito velika pozornost. Društvo Naša djeca je tijekom 34 godine uspješno organiziralo ljetovanje djece u Odmaralištu na Krku za cca 25.000 djece.

Organizirani su programi obrazovanja roditelja za odgovornu ulogu roditeljstva. Bila su organizirana savjetovališta za roditelje, pripremale su se knjige i priručnici za roditelje, obavljali su se razgovori s roditeljima ...

Obavljale su se aktivnosti u području socijalne zaštite. Osobita se pozornost pridavala djeci iz deficijentnih obitelji, djeci s teškoćama u psiho-fizičkom razvitku, sprječavanju neprihvatljivog ponašanja djece.

Provodila su se različite akcije na izgradnji, opremanju i oplemenjivanju igrališta za djecu na vanjskim prostorima oko vrtića, u gradskim perivojima i drugim odgovarajućim prostorima, gdje se okupljaju djeca. Rezultat tako organizirane skrbi, zavidan je broj izgrađenih i opremljenih igrališta za djecu.

Društvo Naša djeca je u protekom višegodišnjem razdoblju bio organizator i nositelj vrlo značajnih seminara, savjetovanja, okruglih stolova, tribina, radionica i drugih oblika stalnog usavršavanja i osposobljavanja kadrova iz šireg spektra društvene skrbi o djeci.

Dolazak demokratskih promjena i uvođenje demokratizacije u društveni život Hrvatske tražio je određene promjene u radu udruga pa tako i Društva Naša djeca. Tako je došlo do gašenja tadašnjeg Saveza DND na razini bivše općine Osijek i osnivanja novih osnovnih društava Naša djeca koja se učlanjuju u Savez društava Naša djeca Hrvatske. Na području grada Osijeka osniva se Društvo Naša djeca grada Osijeka kojim je obuhvaćeno područje koje teritorijalno pripada gradskom području. Programska osnova i program rada doživljavaju osuvremenjivanje novim sadržajima koje traži nove vrijeme.

Međutim 1991. godine počinje agresija na Republiku Hrvatsku kojom je bilo pogođeno i naše područje. Velik broj djece predškolske i školske dobi napušta grad tražeći utočište u mirnijim dijelovima Hrvatske i inozemstvu. Te nesretne okolnosti tražile su i uključivanje Društva Naša djeca u djelovanju u posebnim uvjetima. Uključili smo se u zbrinjavanje i zaštitu djece tražeći im smještaj u odmaralištima na moru te u obitelji članova DND-a i obitelji prijatelja i znanaca.

Također u to vrijeme počinje rad dječji telefon nazvan "Plavi telefon", čije se djelovanje prilagodilo ratnim uvjetima. Provodili smo i programe razonode na mjestima privremenog boravka djece prognanika i izbjeglica (Gašinci). Organizirali smo dobrotvorne akcije i priredbe radi solidarne pomoći prognanoj, izbjegloj, ugroženoj i stradaloj djeci. S austrijskom organizacijom "Rattet das Kind" provodili smo akciju kumstva. Tom akcijom obuhvaćeno je 40-tak djece, s našeg područja, kojima je netko od roditelja žrtva rata ili su u teškom socijalnom stanju.

Nakon ratnih godina Društvo Naša djeca grada Osijeka provodi sljedeće programe:

 • Ostvarivanje prava i potreba djeteta te mirovno obrazovanje djece
  • Dječji forum
  • Odbor za prava djeteta
  • Poruke djece odraslima
  • Novina i radio emisije o pravima djeteta
  • Otvoreni telefon DND-a i Eko telefon
  • Gradovi i općine prijatelji djece
 • Humanitarna pomoć djeci
  • Prijatelj-prijatelju
  • Kumstvo
  • Pomoć djeci u bolnici
  • Akcija prodaje UNICEF čestitki i drugih UNICE proizvoda
 • Edukacija djece i roditelja
  • Čestitka roditeljima novorođenog djeteta - poklon knjiga Prva godina života
  • Djelotvorno roditeljstvo
 • Zdravlje djece
  • Akcija "Za osmijeh djeteta u bolnici"
 • Slobodno vrijeme djece
  • Radionice DND-a: glazbena, lutkarsko-scenska, plesna, likovna, filmska, mali manekeni, eko detektivi, kreativna i dr.
  • Priredbe i aktivnosti s djecom i za djecu: Dječji tjedan, Dan igara, sportske aktivnosti, ekološke aktivnosti, susreti i smotre djece, obilježavanje značajnih datuma i dr.
 • Razvoj udruge, suradnja i međunarodna suradnja.

Članstvo i aktivni rad u društvu Naša djeca u prošlosti kao i sada znači ponos, ali i obvezu da se na izvornim idejama vodiljama cjelokupna aktivnost stalno proširuje i obavlja u korist djece.

Cjelokupna djelatnost i rezultati DND-a i njegovih članova nisu ostali nezapaženi, o čemu svjedoče mnoga priznanja i nagrade.

 

Radovi djece:

{highslide type="slideshow-controlbar" height="75" width="113" event="loadbody" loaddelay="0" notshowagain="0" notshowagaintime="0" dismissbuton="false" class="" captionText="" positions="top, right" display="none" src="/rad-1.jpg, rad-2.jpg, rad-3.jpg, rad-4.jpg"} {/highslide}

Kontaktirajte nas:

Slobodno nas svakodnevno možete kontaktirati.

 • Adresa: Trg Ljudevita Gaja 8, Osijek
 • Tel: +385 31 203-033
 • Fax: +385 31 211-412

Partneri i pokrovitelji:

GRAD OSIJEK

Tko smo?

DNDDRUŠTVO NAŠA DJECA GRADA OSIJEKA je nevladina, nestranačka udruga koja polazište za rad nalazi u Konvenciji o pravima djeteta UN-a, te svoju djelatnost veže uz aktivnosti koje se provode sa djecom i za djecu.
Opširnije ...