Društvo Naša djeca grada Osijeka

 
 

 

Prava djece i mirovno obrazovanje djece

Prava djece iznimno su važno područje, uklopljeno u kontekst svjetski aktualnog pitanja ljudskih prava. U najširem smislu riječi to razumijeva kvalitetu življenja suvremenog djeteta čije su pretpostavke ostvarenje ideja mira u svijetu i odgoj za međusobno razumijevanje i međunarodnu suradnju.

Djeca čine trećinu ukupnog broja stanovnika na Zemlji. Slični su takvi omjeri u svim državama. S tim u svezi slikovita je, ali i točna, konstatacija koja glasi:

Ako su djeca samo jedna trećina svijeta, zasigurno su njegova cijela budućnost.

Obrazovanje djece

Polazište za rad projekte Prava djece i mirovno obrazovanje djece jesu odredbe Konvencije UN-a o pravima djeteta te Nacionalnog djelovanja za djecu i mlade u Republici Hrvatskoj.

Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima djeteta je glavni pravno obvezujući međunarodni dokument koji se odnosi na svu djecu u svijetu. Konvenciju je prihvatila Glavna skupština Ujedinjenih naroda 20. studenoga 1989. godine, na svom redovnom 44. zasjedanju.

Konvencija obvezuje države-potpisnice na pridržavanje i ostvarivanje svih njenih odredbi na najbolji mogući način, a Odbor UN za prava djeteta ima nadležnost nadziranja njene provedbe i primjene. Konvenciju UN o pravima djeteta je ratificiralo 193 države članice Ujedinjenih naroda. Republika Hrvatske je konvenciju ratificirala krajem 1992. godine.

Projekt Ostvarivanje prava djece i mirovno obrazovanje djece obilježen je nastojanjima da se Konvencija približi svakom djetetu, te da svako dijete bude posve pripremljeno za samostalan život u društvu i odgojeno u duhu ideala sadržanih u Povelji Ujedinjenih naroda, a osobito u duhu mira, dostojanstva, snošljivosti, slobode, jednakosti i solidarnosti, kako se navodi i u Preambuli Konvencije, posebice u članku 42. kojim je propisano obvezatno upoznavanje s načelima i odredbama Konvencije djece i odraslih.

Projekt Ostvarivanje prava djece i mirovno obrazovanje djece omogućuje djeci da ostvaruju svoja prava na slobodno izražavanje vlastitih stajališta sukladno razvoju njegovih sposobnosti, da izrađuju samopoštovanje, stječu znanja i umijeća poput onih za rješavanja sukoba, odlučivanje i komunikaciju, kako bi mogli odgovoriti na životne izazove.

Upoznavanje djece s pravima djeteta je zahtjev i obveza, to je višestruko značajan rad jer:

 • Djeca imaju pravo saznati koja su im prava dana,
 • Djeca trebaju dobiti mogućnost da sudjeluju u ostvarivanju svojih prava,
 • Djeca mogu na sebi dostupan način pridonositi ukupnom stanju u ostvarivanju prava djeteta.

Djeca nisu samo korisnici, objekti ovih prava, nego su izravni akteri u njihovu ostvarivanju. Brojni svjetski dokumenti i vizije ističu da nova era pripada prvenstveno mladim generacijama koje dolaze, između ostalih, Europska povelja o sudjelovanju mladih u životu općina, gradova i regija obvezuje na provođenje organiziranih društveno-kulturnih aktivnosti mladih i smatra to jednim od stupova kohezije i uže i šire društvene zajednice, a Europska socijalna povelja traži da djeca budu zaštićena od fizičkih i moralnih opasnosti kojima su izložena.

Službeni zaključni dokument Posebno zasjedanje o djeci Opće skupštine UN iz 2002. (popularno nazvan Svjetski summit o djeci), poziva sve da pokazuju svoju djelotvornu opredjeljenost za djecu, između ostalog i primjenom deset načela i ciljeva iz prethodne, uspješno provedene i afirmirane, svjetske akcije "Reci DA za djecu":

 • Staviti djecu na prvo mjesto,
 • Iskorijeniti siromaštvo, ulagati u djecu,
 • Ne napustiti nijedno dijete,
 • Skrbiti za svako dijete,
 • Školovati svako dijete,
 • Zaštiti djecu od opasnosti i izrabljivanja,
 • Zaštiti djecu od rata,
 • Suzbijati HIV/AIDS,
 • Slušati što djeca govore i pobrinuti se za njihovo sudjelovanje u pitanjima koja ih se tiču,
 • Sačuvati Zemlju za djecu.

Društvo Naša djeca grada Osijeka kao istinski pobornik prava djeteta, provodi programske aktivnosti koji se temelje na Konvenciju UN-a o pravima djeteta a koji educiraju djecu, od vrtića pa do srednje škole, o njihovim pravima; podučava ih kako će prepoznati razne oblike kršenja prava; promiče i promovira dječja prava te poduzima akcije za zaštitu dječjih prava.

Projekt Ostvarivanje prava djece i mirovno obrazovanje djece obuhvaća sljedeće aktivnosti:

DJECO!

 • Naučite svoja prava da biste ih znali prepoznati kada ih drugi krši,
 • Koristite odgovorno svoja prava da ne prekršite prava drugoga,
 • Kad prepoznate da su vam prava ugrožena, obratite se za pomoć odraslima kojima vjerujete,
 • O svojim pravima i odgovornostima razgovarajte s roditeljima, učiteljima, odgajateljima, pedagozima, psiholozima, socijalnih radnicima, liječnicima ..,
 • Ako se ne možeš obratiti odrasloj osobi za pomoć s povjerenje, povjeri se prijatelju / prijateljici,
 • Znajte da su vam stručnjaci dužni pomoći u situacijama kad su vaša prava ugrožena,
 • Razgovarajte s prijateljima o pravima i kršenju prava , o odgovornostima i najboljim postupcima,
 • Pišite o vašim pravima, potaknite rasprave,
 • Upoznajte i druge s Konvencijom o pravima djeteta!

 

 

Radovi djece:

{highslide type="slideshow-controlbar" height="75" width="113" event="loadbody" loaddelay="0" notshowagain="0" notshowagaintime="0" dismissbuton="false" class="" captionText="" positions="top, right" display="none" src="/rad-1.jpg, rad-2.jpg, rad-3.jpg, rad-4.jpg"} {/highslide}

Kontaktirajte nas:

Slobodno nas svakodnevno možete kontaktirati.

 • Adresa: Trg Ljudevita Gaja 8, Osijek
 • Tel: +385 31 203-033
 • Fax: +385 31 211-412

Partneri i pokrovitelji:

GRAD OSIJEK

Tko smo?

DNDDRUŠTVO NAŠA DJECA GRADA OSIJEKA je nevladina, nestranačka udruga koja polazište za rad nalazi u Konvenciji o pravima djeteta UN-a, te svoju djelatnost veže uz aktivnosti koje se provode sa djecom i za djecu.
Opširnije ...